Obnov Dom

Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu! Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Program OBNOV DOM – je obnova rodinných domov v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou...
Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok

Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok

Zverejnené: Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky Minimálna výška spolufinancovania projektu:  5-20 % z celkového rozpočtu projektu. Termín uzávierky predkladania žiadostí: 13. december 2022 Cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych...

PPA vyhlásila projekt pre miestne územné samosprávy na podporu na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

  Termín predkladania žiadostí: od 1. 10. 2022 do uzatvorenia výzvy Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2022. Opatrenie:         4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,...