Obnov Dom

Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu! Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Program OBNOV DOM – je obnova rodinných domov v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou...
Oplatí sa podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok! Fond na podporu kultúry menšín má v roku 2022 k dispozícii takmer 2 milióny eur pre rozdelenie

Oplatí sa podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok! Fond na podporu kultúry menšín má v roku 2022 k dispozícii takmer 2 milióny eur pre rozdelenie

Kvôli epidémii zostala v rozpočte Fondu pre kultúru menšín (FKM) značná časť rozpočtu. V minulom roku zostala na rozdelenie v tomto roku približne štvrtina tejto sumy. Kultúrne organizácie maďarskej menšiny môžu využiť viac ako 5 miliónov eur namiesto obvyklých 4...
PROFIL SPOLOČNOSTI CORVIN CONSULTING S.R.O.

PROFIL SPOLOČNOSTI CORVIN CONSULTING S.R.O.

Firma Corvin Consulting s. r. o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca manažovaním grantov, ktorá v oblasti zastupovania záujmov svojich klientov na Slovensku vybudoval významné miesto. Hlavný profil našej spoločnosti tvoria dve hlavné časti: Riadenie...
Niektoré časti projektového manažérstva

Niektoré časti projektového manažérstva

Počas poskytovania služieb projektového manažérstva naša firma po osobnej konzultácii a na základe dohody vykonáva a preberá nasledovné úlohy od klientov: Poskytovanie služieb projektového poradenstva, teda napísanie a podanie úspešných projektov v sebe zahŕňa všetok...
NAŠE SLUŽBY V OBLASTI PR A MÉDIÍ

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI PR A MÉDIÍ

Okrem poskytovania projektového poradenstva naša spoločnosť poskytuje aj mediálne služby, napr.: Typografické služby – vydávanie mesačníkov, týždenníkov – vydávanie periodík – vydávanie kníh a iných publikácií – grafické spracovanie publikácií...