Samosprávy

Projektové poradenstvo: našou vášňou je naše poslanie!

Naše kancelárie :

Správy:

Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok

Zverejnené: Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky Minimálna výška spolufinancovania projektu:  5-20 % z celkového rozpočtu projektu. Termín uzávierky predkladania žiadostí:...