Samosprávy

Projektové poradenstvo: našou vášňou je naše poslanie!

Naše kancelárie :

Správy:

Obnov Dom

Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu! Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR....

Dotácia na obnovu kultúrnych pamiatok

Zverejnené: Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky Minimálna výška spolufinancovania projektu:  5-20 % z celkového rozpočtu projektu. Termín uzávierky predkladania žiadostí:...