Firma Corvin Consulting s. r. o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca manažovaním grantov, ktorá v oblasti zastupovania záujmov svojich klientov na Slovensku vybudoval významné miesto.

Hlavný profil našej spoločnosti tvoria dve hlavné časti:

 • Riadenie projektu

 • Mediálna služba

Hlavným profilom spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v procese podávania žiadostí, ktoré pokrývajú celý pracovný postup národných a európskych verejných súťaží – od napísania žiadosti až po jej podania a po úspešnom vyhodnotení až po následnú kontrolu projektu. Našim hlavným cieľom je pomôcť klientom maximalizovať dostupné finančné prostriedky prostredníctvom prípravy a riadenia úspešných projektov.

Spoločnosť Corvin Consulting s.r.o. pripravila projektovú dokumentáciu pre viacerých klientov a v priebehu ich realizácie im poskytla možnosť uskutočniť investície, ktoré mali významný vplyv na budúcnosť podnikateľského sektora, čím firmy vo veľkej miere boli schopní zlepšiť svoje vlastné aktivity.

V uplynulých rokoch sme vypracovali žiadosti o vyplatenie dotácií z maďarských a slovenských zdrojov v týchto oblastiach:

 • poľnohospodárstvo

 • infraštruktúra a regionálny rozvoj

 • poskytovanie zdrojov pre mediálne produkty

 • dotácie v oblasti kultúry

 • projekty na nákup zariadení

 • energetická modernizácia

 • projekty na vytvorenie pracovných miest

 • projekty súvisiace s cestovným ruchom

 • zdravie

 • vzdelanie

Naša spoločnosť priniesla pridanú hodnotu v porovnaní s ostatnými tuzemskými kanceláriami zaoberajúcimi sa projektmi, pretože okrem uverejnených výziev na Slovensku sledujeme aj maďarské zdroje a našu ponuku prispôsobujeme potrebám našich klientov.

V súčasnosti máme 5 kancelárií, preto osobné stretnutie z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku je možné uskutočniť ľahko, pohodlne a za relatívne krátky čas.

Odborné poradenstvo je k dispozícii na nasledujúcich 5 miestach:

 • Komárno

 • Dunajská Streda

 • Nitra

 • Šahy

 • Rimavská Sobota

Kontaktné údaje:

Centrálny kontakt:

info@corvinconsulting.sk

Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno

www.corvinconsulting.sk