Okrem poskytovania projektového poradenstva naša spoločnosť poskytuje aj mediálne služby, napr.:

Typografické služby

– vydávanie mesačníkov, týždenníkov

– vydávanie periodík

– vydávanie kníh a iných publikácií

– grafické spracovanie publikácií

 

Fotografické služby

– fotenie pre účely reklamy a marketingu

– propagačné fotografie

– prezentačné fotografie

Webové služby

– vývoj webových stránok

– prevádzka a údržba webu

– vytváranie cieľových stránok

– Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

 

Administrácia na sociálnych sieťach

– grafické práce a vizuálna identita

– administrácia stránky na FB

– priebežná správa článkov a tlačových materiálov

– online reklamy

 

Tvorba a výroba audiovizuálnych dielov

– reklamné filmy

– propagačné videá

– prezentačné videá