Kvôli epidémii zostala v rozpočte Fondu pre kultúru menšín (FKM) značná časť rozpočtu. V minulom roku zostala na rozdelenie v tomto roku približne štvrtina tejto sumy. Kultúrne organizácie maďarskej menšiny môžu využiť viac ako 5 miliónov eur namiesto obvyklých 4 miliónov eur. Okrem bežných ročných 8 miliónov eur, z ktorých sa 7,6 milióna eur použije na granty, bude mať Kultúrny fond menšín (KKA) tento rok k dispozícii o takmer 2 milióny eur viac.

Zvyšné 2 milióny EUR buď neboli pridelené z dôvodu epidémie, alebo ich mnohí žiadatelia vrátili. Vypočítalo sa, že fond by tak mohol tento rok rozdeliť 9,449 milióna EUR, vrátane bežného ročného grantu vo výške 7,6 milióna EUR. Maďarské kultúrne organizácie a jednotlivci pôsobiaci v oblasti kultúry dostanú 53 % tejto sumy, t. j. 5 008 miliónov EUR.

Finančné prostriedky pre maďarskú menšinu sa rozdelia medzi tri oblasti kultúrnej činnosti – verejné vzdelávanie, literatúru a tlač a umeleckú činnosť – v pomere 36:33:31. To znamená, že žiadatelia v oblasti verejného vzdelávania dostanú 1,8 milióna eur, literatúra a tlač 1,652 milióna eur a umelecké projekty približne 1,552 milióna eur.

V roku 2021 fond podpísal so žiadateľmi 1415 zmlúv, z ktorých 85 % bolo podpísaných v druhej polovici roka 2021.

(zdroj: Paraméter)