Oplatí sa podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok! Fond na podporu kultúry menšín má v roku 2022 k dispozícii takmer 2 milióny eur pre rozdelenie

Oplatí sa podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok! Fond na podporu kultúry menšín má v roku 2022 k dispozícii takmer 2 milióny eur pre rozdelenie

Kvôli epidémii zostala v rozpočte Fondu pre kultúru menšín (FKM) značná časť rozpočtu. V minulom roku zostala na rozdelenie v tomto roku približne štvrtina tejto sumy. Kultúrne organizácie maďarskej menšiny môžu využiť viac ako 5 miliónov eur namiesto obvyklých 4...