PPA vyhlásila projekt pre miestne územné samosprávy na podporu na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

  Termín predkladania žiadostí: od 1. 10. 2022 do uzatvorenia výzvy Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2022. Opatrenie:         4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,...