PPA 16.3

PPA 16.3

Základné parametre výzvy v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) opatrenie: 16 –  Spolupráca podopatrenie: 16.3 – (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení...