A családi házak új esélyt kapnak Szlovákiában!

Kiadja: Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

Az OBNOV DOM kiírás családi házak felújítását célozza meg, ezzel is segítve az éghajlati és energiaválság elleni küzdelmet.  A fellendülési és ellenállóképességi terv legnagyobb részét a zöld gazdaság területére irányuló reformok és beruházások teszik ki. A 2013 előtt épült házak nem felelnek meg az energiahatékonysági szabványok előírásainak. Ezért terhet jelentenek környezetvédelmi szempontból. A kibocsátás csökkentésére irányuló befektetések megtérülhetnek alacsonyabb energiaszámlák, ingatlanok felértékelődése, valamint az emberek jobb életkörülményei és egészségi állapotának formájában.

A pályázat kezdete: 2023. április 24  –  9:00 óra

Pályázati határidő: 2023. augusztus 28. 

A projekt társfinanszírozásának maximális összege:

  • a projekt teljes költségvetésének 75% -a, maximum 15 000 EUR, amennyiben a felújítás előtti állapothoz képest az energiatakarékosság eléri a 30 – 60%-ot
  • 19 000 EUR, amennyiben a felújítás előtti állapothoz képest az energiatakarékosság 60% feletti érték

A támogatás valós mértékét a kiírásban az elszámoláskor az egyes támogatástípusokra meghatározott egységár alapján számolják ki.

Támogatás nyújtására jogosult kérelmező az a fizikai személy, aki az alábbi feltételeket teljesíti:

  • az EÚ valamely tagállamának állampolgára,
  • a kérvényező érvényes jogalanyisággal rendelkezik, ő a felújítandó ingatlan tulajdonosa vagy társtulajdonosa
  • a tulajdonost, avagy egyik társtulajdonost sem ítéltek el jogerősen gazdasági bűncselekményért
  • a kérvényezőnek a támogatási szerződés hatályba lépéséig tulajdonosnak avagy társtulajdonosnak kell maradnia
  • a kérvényező a kérvénybeadással összefüggő jogi folyamatokra, a kérvény benyújtására és az elszámolási folyamatok lebonyolítására meghatalmazhat egy harmadik fizikai vagy jogi személyt is; A meghatalmazást csak a meghatalmazó hiteles aláírásával fogadják el.

A felújítás megvalósítása a szerződés megkötését követő 10 hónapon belül meg kell történjen, de legkésőbb 2026. március 31-ig.