2022.01.24

A Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma (MPRV SR) 110 millió euró értékben meghirdeti a 4.1. felhívást a mezőgazdasági termelők számára. Erről Samuel Vlčan miniszter és Jozef Kiss, a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (PPA) főigazgatója sajtótájékoztatón tájékoztatott. A miniszter arra is felkérte a mezőgazdasági termelőket, hogy az 50/PRV/2020 számú felhívásról térjenek át az újonnan meghirdetett felhívásra. Erre a kis projektek esetében a megnövelt felső határ, valamint a gyorsabb kifizetés ösztönözheti őket.

A 4.1. felhívásra pályázók 2022. március 1. és 2022. május 31. között nyújthatják be a vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmüket. A Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség (PPA) már idén megkezdi a kifizetések folyósítását, amely legkésőbb a programozási időszak végéig tart. A közbeszerzési eljárás elektronikus úton, a JOSEPHINE alkalmazáson keresztül történik. Az újonnan közzétett felhívásban a keretösszeg egy részét (20 millió EUR) kisprojektekre különítik el, az 50/PRV/2020-as felhívással azonos paraméterekkel, de a felső korlátot projektenként 80 000 EUR-ra emelve.

Forrás: https://www.mpsr.sk/aktualne/spustame-novu-vyzvu-na-projekty-pre-polnohospodarov/17460

 

Nová výzva pre poľnohospodárov

24.01.2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov EUR. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister Samuel Vlčan a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss. Minister tiež vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie v prípade malých projektov a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.

Žiadatelia v prípade výzvy 4.1 budú môcť podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a bude prebiehať maximálne do konca programového obdobia. Proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE. V novej zverejnenej výzve bude časť alokácie (20 mil. eur) určená na malé projekty s rovnakými parametrami ako vo výzve 50/PRV/2020, avšak s navýšením stropu na 80 000 EUR na projekt.

Zdroj: https://www.mpsr.sk/aktualne/spustame-novu-vyzvu-na-projekty-pre-polnohospodarov/17460