A projekt célja:

➢ elérni, hogy a középületek energiaszükséglete a minimálisra, tehát az alacsony energiaszükségletű épületek szintjére csökkenjen

➢ támogatást nyernek az általános érvényű jogi előírások betartása mellett az energiaszükséglet minimalizálására törekvő intézkedések

A következő kiadásoknak van létjogosultsága:

➢ az épületkonstrukciók hőtechnikai tulajdonságainak javítása (pl. az épület falainak és tetőszerkezetének szigetelése, ablakcsere)

➢ a fűtési/klimatizációs rendszer, a meleg víz előállítását szolgáló rendszer és a megvilágítás felújítása, felvonó üzembe helyezése

➢ mérő- és irányítórendszer beszerelése

➢ a hőellátás módjának megváltoztatása A CZT hatékony rendszer kihasználásának irányába

➢ az újrahasznosítható energiaforrások kihasználására szolgáló berendezések beszerelése

Ezen felhívásra jogosultak :

➢ államigazgatási szervezetek – az államigazgatás központi szervei (minisztériumok), egyéb központi államigazgatású szervezetek, 8 állami költségvetésű szervezet és állami hozzájárulású szervezet;

➢ a területi önkormányzat jogalanyi szervezetei – községek és nagyobb területi egységek és az általuk létesített költségvetési és hozzájárulási szervezetek;

➢ egyéb közigazgatási szervek – állami célú alapok, a Szlovák Földalap és a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala által kezelt szervezetek nyilvántartásában meghatározott jogi formájú szervezetek: „közintézmény” a 3 § 2. bekezdés, 523/2004 törvénye értelmében, a közigazgatás költségvetési szabályairól és egyes törvények módosításairól

A tevékenységek megvalósítása jogilag a következő épületekre korlátozódik:

➢ közigazgatási épületek

➢ a pályázó fenntartása alá tartozó iskolaépületek vagy iskolai intézmények

A társfinanszírozás aránya 5%

Minimális vissza nem térítendő támogatás nagysága projektenként 100 000 €.

Maximális vissza nem térítendő támogatás nagysága projektenként, melynek alanya területi önkormányzat 1 000 000 €.

Maximális vissza nem térítendő támogatás nagysága projektenként, melynek alanya államigazgatási szerv és egyéb közigazgatási alany 3 000 000 €.

Az értékelés 1. körének lezárási határideje 29. 10. 2021

Az értékelés 2. körének lezárási határideje 30. 11. 2021

A pályázó a ŽoNFP leadásának napjáig kötelező érvénnyel befejezi a projekt fő tevékenységeinek közbeszerzését, azaz megköti a szerződést a sikeres pályázóval.

A projekt megvalósításának helyszínei:

➢ a projekt megvalósítható a Szlovák Köztársaság egész területén, kivéve a pozsonyi kerület NUTS II régióját

➢ a jogosultság megállapításánál a projekt megvalósításának a helyszíne a mérvadó, nem a pályázó székhelye. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de csak a jogosult helyszíneken

Kötelező mellékletek:

➢ jogerős építési engedély vagy jogerős engedély más illetékes szervtől az építés kivitelezésére vonatkozóan összhangban a jogi előírásokkal

➢ a projekt dokumentumai közt kötelezően kell szerepelnie: energetikai értékelés, az építkezés költségvetése a határozat kimutatása alapján, energetikai audit (tartalmaznia kell az épület jelenlegi technikai rendszerének szakvéleményét, az épületkonstrukció hőtechnikai tulajdonságait, javaslatot az épület felújítására, az épületben található technikai rendszerek felújítására és modernizálására vonatkozó intézkedéseket, az energiatakarékosság mértékének megállapítását, ennek közgazdasági és environmentális értékelését).