A Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség közzétette a 4.1-es felhívást a mezőgazdászok számára.

Összesen 110 millió eurót lehívhatnak: épületek építésére, rekonstrukciójára vagy korszerűsítésére, valamint technológiai berendezések, köztük gépek és szerszámok beszerzésére fordíthatják.

További információk az alábbi helyeken:

https://www.apa.sk/tlacove-spravy

Krátke zhrnutie výzva 4.1 52PRV2022 dopl hu

 

PPA zverejnila Výzvu 4.1 pre poľnohospodárov.

Tí z nej môžu čerpať celkovo 110 miliónov EUR pričom použiť ich môžu na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia.

Viac informácií na

https://www.apa.sk/tlacove-spravy

Krátke zhrnutie výzva 4.1 52PRV2022 dopl